Papoušek zpěvavý (Psephotus haematonotus), 3. část – Klec jako minimální prostor pro život papouška

Papoušci zpěvaví chovaní v zajetí se chovají převážně v klecích a voliérách. Vnitřní voliéru můžeme zhotovit z různých materiálů. V minulosti (do jisté míry i v současnosti) to bylo právě dřevo, které se stalo nejčastěji používaným stavebním materiálem pro výrobu klecí. Dnes se s úspěchem využívají ke konstrukci klecí různé kovové materiály. Zpravidla se jedná buď o železné a lehké hliníkové profily, které se spojují svařováním, v případě hliníkových profilů pomocí plastových spojek. Velice důležitým prvkem při výrobě klece je pletivo. Jeho fyzickou konstrukci (tloušťka drátu a velikost ok) volíme vždy podle druhu chovaných papoušků.

Pokračuj ve čtení